Slogan

Türkiye, tüm inanışların ve yaşam felsefelerinin merkezinde yer alan ve hoşgörü, dostluk, barış ve sevgi temalarının somutlaştığı, her platformda birlik ve beraberliği odak noktasında tutan bir ülkedir.

Hacı Bektaş Veli, geçmişten günümüze, nesilden nesillere taşınan fikirleri ve öğretileri ile bugünün hayatını iyileştirmekte, geleceğin insani değerlerinin güçlenmesi ve sürdürülebilmesi adına temeller oluşturmaktadır.

Bu yılki sloganımız hem evrensel kimliğe hem de Hacı Bektaş Velinin anma yılı sebebiyle şahsına vurgu yapacak bir düzlemde inşa edilmiştir.