Sahne

Sahne tasarımı bu yıl uygulanacak tema çerçevesinde anlatılacak ve verilmek istenen mesajı yansıtması bağlamına uygun inşa edilmeye çalışılmıştır.

Hem kurumsal etkinliğe hem de öğretiyi ve mesajı ifade edebileceğimiz bir sahne etkinliğine uygun tasarlanan sahne Makedonya Kalkandelen Tetova’daki Bektaşi Tekkesinde yer alan açık hava meclisinden esinlenilerek kurgulanmıştır.